Zimbro e Cantaro Magro

Sapais e Mariolas
A calmaria da Nave da Mestra – Serra da Estrela